contact us
Leave Your Message

Thiết kế & Phát triển Sản phẩm

Mang danh mục hoàn chỉnh về thiết kế, tạo nguyên mẫu, mô phỏng, thử nghiệm và phát triển về chung một mái nhà, chu trình phát triển hợp nhất hoàn toàn của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp gói kiểm soát thiết kế được tối ưu hóa phù hợp với thiết kế và phát triển sản phẩm cho các bộ phận và cụm lắp ráp.
Các kỹ sư thiết kế và phát triển của chúng tôi thúc đẩy ý tưởng của bạn từ ý tưởng đến hoàn thiện, bao gồm cả các phương pháp và công nghệ phức tạp nhất trong ngành sản phẩm và thiết bị trong quá trình đó. Tại AnsixTech, chúng tôi siêng năng tiến hành đánh giá, xác định mối nguy và phân tích rủi ro trong suốt quy trình được ghi lại của mình.
Thiết kế và phát triển sản phẩm là một quá trình phức tạp và quan trọng bao gồm việc chuyển đổi từ ý tưởng sang sản phẩm thực tế. Trong quá trình này, nhiều yếu tố như nhu cầu thị trường, tính khả thi về mặt kỹ thuật và trải nghiệm người dùng cần được xem xét toàn diện để đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng và có tính cạnh tranh.
Trước hết, nghiên cứu thị trường là một phần quan trọng trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm. Thông qua nghiên cứu thị trường, bạn có thể hiểu nhu cầu và sở thích của người dùng, đồng thời hiểu xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh. Điều này giúp xác định vị trí và đặc điểm của sản phẩm, đồng thời cung cấp hướng dẫn cho thiết kế và phát triển tiếp theo. Nghiên cứu thị trường có thể được thực hiện thông qua bảng câu hỏi, phỏng vấn, quan sát, v.v. Dữ liệu và thông tin được thu thập có thể giúp nhóm thiết kế hiểu rõ hơn về nhu cầu của người dùng và làm cơ sở cho việc thiết kế sản phẩm.
Thứ hai, phân tích yêu cầu là một bước quan trọng trong thiết kế và phát triển sản phẩm. Ở giai đoạn này, nhu cầu của người dùng cần được hiểu chi tiết và chuyển thành chức năng, tính năng của sản phẩm. Thông qua giao tiếp và phản hồi với người dùng, thiết kế sản phẩm có thể được tối ưu hóa liên tục để đảm bảo rằng sản phẩm có thể thực sự giải quyết được vấn đề của người dùng. Phân tích yêu cầu có thể được thực hiện thông qua phỏng vấn người dùng, câu chuyện của người dùng, phân tích trường hợp sử dụng, v.v. Thông qua giao tiếp chuyên sâu với người dùng, nhóm thiết kế có thể hiểu rõ hơn nhu cầu của người dùng và đưa ra hướng dẫn cho thiết kế sản phẩm.
Tiếp đến là thiết kế ý tưởng, là quá trình chuyển đổi ý tưởng về sản phẩm thành một thiết kế cụ thể. Ở giai đoạn này, bạn cần xem xét chức năng, thiết kế, giao diện người dùng, v.v. của sản phẩm. Bằng cách vẽ phác thảo, tạo mô hình, v.v., bạn có thể hiện thực hóa ý tưởng thiết kế, thảo luận và đưa ra phản hồi với các thành viên trong nhóm và người dùng. Thiết kế ý tưởng có thể được thực hiện thông qua bản vẽ tay, thiết kế CAD, mô hình 3D, v.v. Thông qua việc lặp lại và tối ưu hóa liên tục, kế hoạch thiết kế sản phẩm cuối cùng đã được xác định.
Sau đó là tạo mẫu, bằng cách tạo nguyên mẫu của sản phẩm, có thể xác minh tính khả thi và trải nghiệm người dùng của thiết kế. Nguyên mẫu có thể là mô hình vật lý, mô hình ảo hoặc mô hình giao diện tương tác. Thông qua thử nghiệm và phản hồi với người dùng, các vấn đề có thể được phát hiện và khắc phục, đồng thời thiết kế của sản phẩm có thể được tối ưu hóa hơn nữa. Việc tạo mẫu có thể được thực hiện thông qua in 3D, công nghệ thực tế ảo, sản xuất nguyên mẫu, v.v. Thông qua tương tác và thử nghiệm với người dùng, nhóm thiết kế có thể hiểu rõ hơn nhu cầu của người dùng và đưa ra phản hồi cũng như cơ hội cải tiến cho thiết kế sản phẩm.
Trong giai đoạn thử nghiệm, sản phẩm cần được kiểm tra chức năng, hiệu suất, trải nghiệm người dùng, v.v. Thông qua thử nghiệm, các vấn đề và thiếu sót của sản phẩm có thể được phát hiện và có thể thực hiện cải tiến cũng như sửa chữa. Mục tiêu của giai đoạn này là đảm bảo chất lượng và tính ổn định của sản phẩm nhằm mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng. Thử nghiệm có thể được tiến hành thông qua thử nghiệm phần mềm, thử nghiệm phần cứng, thử nghiệm trải nghiệm người dùng, v.v. Thông qua thử nghiệm và phản hồi liên tục, nhóm thiết kế có thể liên tục cải tiến thiết kế và chức năng của sản phẩm, đồng thời cải thiện chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của người dùng.
Thiết kế và phát triển sản phẩm là một quá trình toàn diện đòi hỏi phải xem xét toàn diện nhu cầu thị trường, tính khả thi về mặt kỹ thuật, trải nghiệm người dùng và các yếu tố khác. Thông qua nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu, thiết kế ý tưởng, tạo mẫu, thử nghiệm, sản xuất và tiếp thị, ý tưởng sản phẩm có thể được chuyển đổi thành sản phẩm thực tế có thể sử dụng được, đáp ứng nhu cầu của người dùng và có tính cạnh tranh. Trong quá trình này, nhóm thiết kế cần hợp tác với nhiều bộ phận và nhóm như bộ phận tiếp thị, kỹ sư và nhà sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của người dùng thông qua việc đổi mới và cải tiến liên tục.

Quy trình kiểm soát thiết kế sản phẩm & thiết bị
Giai đoạn đầu tiên mà Kiểm soát thiết kế bắt đầu là phát triển và phê duyệt Đầu vào thiết kế, bao gồm các quy trình sản xuất và thiết kế thiết bị sẽ được chuyển sang giai đoạn sản xuất.
Kiểm soát thiết kế là một chiến lược tổng thể và không kết thúc bằng việc chia sẻ thiết kế cho giai đoạn sản xuất sau khi thiết kế được hoàn thiện. Nó cũng di chuyển các quy trình sản xuất theo những thay đổi trong giai đoạn thiết kế hoặc thậm chí phản hồi sau sản xuất. Đó là một quá trình liên tục để phát triển một sản phẩm có thể sử dụng được cho người dùng và đối với sản phẩm được cải tiến, hãy xem xét những thay đổi mang tính cách mạng từ mô hình sử dụng và chẩn đoán các sản phẩm bị lỗi.

2mesf2h
Quy trình kiểm soát thiết kế sản phẩm đề cập đến quá trình đảm bảo chất lượng và tiến độ thiết kế sản phẩm thông qua một loạt các biện pháp và phương pháp kiểm soát trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm. Sau đây là các bước chung của quy trình kiểm soát thiết kế sản phẩm:
Đặt mục tiêu và yêu cầu thiết kế: Trước khi bắt đầu thiết kế sản phẩm, cần phải làm rõ mục tiêu và yêu cầu thiết kế của sản phẩm. Điều này bao gồm chức năng sản phẩm, hiệu suất, hình thức, chi phí, quy trình sản xuất và các yêu cầu khác. Những mục tiêu và yêu cầu này sẽ tạo thành cơ sở cho việc kiểm soát thiết kế.
Xây dựng phương án thiết kế: Xây dựng phương án thiết kế chi tiết dựa trên mục tiêu và yêu cầu thiết kế. Kế hoạch thiết kế bao gồm tiến độ thiết kế, các giai đoạn và nhiệm vụ thiết kế, phân bổ nguồn lực thiết kế, v.v. Kế hoạch thiết kế sẽ giúp nhóm làm rõ tiến độ và trách nhiệm của thiết kế và đảm bảo rằng thiết kế được tiến hành theo đúng kế hoạch.
Xem xét thiết kế: Trong quá trình thiết kế, việc xem xét thiết kế là một biện pháp kiểm soát rất quan trọng. Đánh giá thiết kế có thể được tiến hành ở mỗi giai đoạn thiết kế hoặc tại các điểm quyết định thiết kế quan trọng. Thông qua việc xem xét, có thể kiểm tra tính hợp lý, tuân thủ và tính khả thi của thiết kế, có thể phát hiện và giải quyết các vấn đề, đồng thời có thể đảm bảo chất lượng và khả năng thực hiện của thiết kế.
Thẩm tra và thẩm tra thiết kế: Sau khi thiết kế hoàn thành, việc thẩm tra và thẩm tra thiết kế là cần thiết. Xác minh thiết kế là để xác minh xem chức năng và hiệu suất của thiết kế có đáp ứng các yêu cầu thông qua mô phỏng, thử nghiệm hoặc tính toán hay không. Việc xác minh thiết kế có thể được thực hiện thông qua thử nghiệm nguyên mẫu, mô phỏng, xác minh thử nghiệm, v.v. Kết quả xác minh thiết kế sẽ xác định xem có cần sửa đổi và tối ưu hóa thiết kế hay không.
Kiểm soát thay đổi thiết kế: Trong quá trình thiết kế có thể xảy ra những thay đổi về nhu cầu, sự cố kỹ thuật, thay đổi thị trường,…, đòi hỏi phải thay đổi thiết kế. Kiểm soát thay đổi thiết kế là quá trình đảm bảo tính hợp lý và khả năng kiểm soát các thay đổi trong thiết kế. Những thay đổi về thiết kế cần phải được xem xét và phê duyệt để đảm bảo rằng những thay đổi đó sẽ không có tác động không thể kiểm soát được đến chất lượng, tiến độ và chi phí sản phẩm.
Kiểm soát tài liệu thiết kế: Trong quá trình thiết kế, cần tạo ra một số lượng lớn tài liệu thiết kế, bao gồm thông số kỹ thuật thiết kế, báo cáo thiết kế, bản vẽ thiết kế, v.v. Kiểm soát tài liệu thiết kế là quá trình đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và truy xuất nguồn gốc của tài liệu thiết kế . Tài liệu thiết kế cần phải được kiểm soát phiên bản, xem xét và lưu trữ để sử dụng cho thiết kế và sản xuất tiếp theo.
Kiểm soát chất lượng thiết kế: Trong quá trình thiết kế, cần tiến hành kiểm soát chất lượng thiết kế để đảm bảo chất lượng thiết kế đạt yêu cầu. Kiểm soát chất lượng thiết kế bao gồm kiểm soát tính hợp lý của thiết kế, độ tin cậy, khả năng sản xuất, khả năng bảo trì và các khía cạnh khác. Thông qua kiểm soát chất lượng thiết kế, các lỗi và khiếm khuyết trong thiết kế có thể được giảm bớt, chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm được cải thiện.
Kiểm soát tiến độ thiết kế: Trong quá trình thiết kế, cần phải kiểm soát tiến độ thiết kế để đảm bảo rằng thiết kế được tiến hành theo đúng kế hoạch. Kiểm soát tiến độ thiết kế bao gồm việc phân chia các nhiệm vụ thiết kế, giám sát và điều chỉnh tiến độ, phân bổ nguồn lực, v.v. Thông qua kiểm soát tiến độ thiết kế, sự chậm trễ trong tiến độ thiết kế có thể được phát hiện và giải quyết kịp thời để đảm bảo thiết kế được hoàn thành đúng thời hạn.
Trong ứng dụng thực tế, các điều chỉnh và bổ sung có thể được thực hiện dựa trên các điều kiện cụ thể của dự án và tổ chức. Mục tiêu của kiểm soát thiết kế là đảm bảo chất lượng và tiến độ thiết kế, giảm thiểu rủi ro thiết kế, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và tỷ lệ thành công trên thị trường.
12 tháng 2 giây

Quản lý chuỗi cung ứng nguyên liệu thô

Tại AnsixTech, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc quản lý chuỗi cung ứng nguyên liệu thô cũng như độ chính xác và độ tin cậy về thời gian giao hàng. Dưới đây là một số thực tiễn và cam kết của chúng tôi:
Lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp: Chúng tôi thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp đáng tin cậy và thường xuyên đánh giá tốc độ giao hàng đúng hạn, chất lượng sản phẩm và mức độ dịch vụ của họ. Chúng tôi lựa chọn những nhà cung cấp có thể đáp ứng nhu cầu và có khả năng cung ứng ổn định.
Dự báo và lập kế hoạch: Chúng tôi dự đoán số lượng và thời gian yêu cầu nguyên liệu thông qua nghiên cứu thị trường và dự báo nhu cầu. Chúng tôi lập kế hoạch mua hàng hợp lý và liên lạc kịp thời với các nhà cung cấp để đảm bảo rằng nguồn cung cấp nguyên liệu thô có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất của chúng tôi.
Quản lý hàng tồn kho: Chúng tôi tiến hành quản lý hàng tồn kho chính xác để tránh mức tồn kho quá cao hoặc thấp. Chúng tôi tiến hành đếm và phân tích hàng tồn kho thường xuyên để đảm bảo tính chính xác và kịp thời của hàng tồn kho.
Hợp tác chuỗi cung ứng: Chúng tôi duy trì liên lạc và cộng tác chặt chẽ với các nhà cung cấp của mình. Chúng tôi thông báo kịp thời những thay đổi về nhu cầu và thời gian giao hàng với các nhà cung cấp để đảm bảo sự thông suốt và phối hợp của chuỗi cung ứng.
Chuỗi cung ứng đa dạng: Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với nhiều nhà cung cấp để giảm thiểu rủi ro trong chuỗi cung ứng. Nếu một nhà cung cấp không đáp ứng đủ nhu cầu, chúng ta có thể nhanh chóng chuyển sang nhà cung cấp khác để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu không bị ảnh hưởng.
Theo dõi và Giám sát: Chúng tôi theo dõi tình trạng giao hàng và tiến độ của nguyên liệu thô và giải quyết kịp thời mọi vấn đề có thể gây ra sự chậm trễ. Chúng tôi sử dụng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng và các công cụ khác để giám sát hoạt động của chuỗi cung ứng của mình để có thể phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề tiềm ẩn.
Cam kết về thời gian giao hàng: Chúng tôi cam kết giao sản phẩm nhanh chóng theo yêu cầu về thời gian giao hàng của khách hàng. Chúng tôi xây dựng kế hoạch sản xuất và sắp xếp hậu cần hợp lý dựa trên nhu cầu của khách hàng và thời gian giao hàng để đảm bảo sản phẩm có thể được giao cho khách hàng đúng thời gian.
Đối với nguyên liệu thô thông thường, chúng tôi có thể yêu cầu nhà cung cấp giao nguyên liệu thô đến nhà máy của chúng tôi trong vòng 2 giờ.
Thông qua các biện pháp quản lý chuỗi cung ứng nêu trên và cam kết về thời gian giao hàng, chúng tôi cố gắng đảm bảo cung cấp nguyên liệu thô kịp thời và giao sản phẩm nhanh chóng. Chúng tôi liên tục nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của quản lý chuỗi cung ứng để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

1showkc1

Kiểm tra – Xác minh và Xác nhận

Mọi sản phẩm và thiết bị đều phải đáp ứng các mục tiêu về chức năng, khả năng sử dụng và độ tin cậy để có được thị phần thành công. Ngoài những điều này, người dùng cuối còn tìm kiếm tính hiệu quả và an toàn của thiết bị họ sử dụng để quản lý một vấn đề hoặc tình huống cụ thể, đôi khi rất quan trọng đối với cuộc sống. Đây là lý do tại sao việc thử nghiệm lặp lại với việc xác minh và xác nhận các thiết bị y tế này trở nên bắt buộc.
Sản phẩm&thiết bị có thể bao gồm nhiều hình dạng, kích cỡ công nghệ khác nhau và mức độ phức tạp khác nhau. Hoạt động xác minh và xác nhận (V&V) được hướng dẫn bởi môi trường pháp lý và phải tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế.
Các hoạt động V&V được tiêu chuẩn hóa của chúng tôi có thể đơn giản hóa quy trình sản xuất và cải thiện quy trình phê duyệt. Ngoài ra, các công cụ kiểm tra, chẩn đoán và thu thập dữ liệu tự động có thể nâng cao quy trình V&V.
Độ phức tạp của bất kỳ quy trình thử nghiệm nào đều phụ thuộc vào công nghệ được sử dụng và thị trường mục tiêu về mặt địa lý. Chiến lược thử nghiệm phải che khuất ít nhất sáu tham số được đề cập dưới đây:
Các khu vực địa lý được nhắm mục tiêu và các tiêu chuẩn liên quan
Thời điểm nhu cầu thị trường
Một biện pháp cần được tuân thủ với phiên bản
Phòng thí nghiệm kiểm tra - phòng thí nghiệm nội bộ hoặc bên ngoài
Xác định cách sắp xếp các bài kiểm tra
Trình bày kết quả kiểm tra


Thiết bị kiểm tra 3D 310w

Dịch vụ Thiết kế & Phát triển
AnsixTech là một phần mở rộng của nhóm phát triển của bạn và có thể hỗ trợ bạn ngay từ khi bắt đầu dự án. Chúng tôi hợp tác với khách hàng bằng cách cung cấp kỹ thuật hàng đầu từ đầu đến cuối, phát triển các sản phẩm có giá trị kỹ thuật. Chúng tôi có tất cả các nguồn lực cần thiết để tích hợp các hoạt động của mình vào các phương pháp chuỗi cung ứng và phát triển sản phẩm của khách hàng để khách hàng có thể nhận ra những lợi ích đáng kể.
Bảo vệ IP:
An toàn sở hữu trí tuệ cho sản phẩm. Ngoài các thỏa thuận Không tiếp xúc, AnsixTech còn duy trì các hệ thống mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu khách hàng. Chỉ truy cập cho bộ phận thiết kế với hệ thống máy chủ riêng.
Phát triển lặp lại:
Thiết bị chuyên dụng để ép đùn và ép phun nhanh. Đồ đạc và thiết bị lắp ráp đã sẵn sàng cho việc lặp lại.
Một nhóm các nhà quản lý chương trình và kỹ sư sẵn sàng trợ giúp về nhu cầu lặp lại và thiết kế sản phẩm & thiết bị của bạn.


Giảm chi phí sản xuất
Khả năng của chúng tôi bao gồm nhiều loại sản phẩm và thiết bị. Các thành viên trong nhóm của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế, phát triển và sản xuất các sản phẩm & thiết bị, giúp chúng tôi có trải nghiệm trực tiếp về nhu cầu phát triển sản phẩm của ngành. Chúng tôi rất thành thạo về công nghệ mới nhất, bao gồm khả năng sử dụng, phần mềm và thiết bị.
Với kinh nghiệm sâu sắc trong cả giai đoạn thiết kế mặt trước và sản xuất mặt sau, nhóm AnsixTech'S có thể thiết kế các sản phẩm và thiết bị hiệu suất cao cũng có thể được sản xuất hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Thiết kế của chúng tôi dành cho chuyên môn về khả năng sản xuất có thể giảm bớt độ phức tạp, giảm cả các vấn đề về chi phí và chất lượng, đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất hiệu quả, lâu dài.
Là một phần mở rộng của bộ phận R&D trong doanh nghiệp của bạn, chúng tôi nhanh chóng phát triển một kế hoạch chi tiết nhằm giảm thiểu các bước nhưng tối ưu hóa năng suất nguyên vật liệu.

Đẩy nhanh thời gian tiếp thị và giảm thiểu rủi ro
Mô hình kinh doanh từ ý tưởng đến cung ứng của chúng tôi giúp tăng tốc thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng. Chúng tôi có thể đưa bạn đến đó với sự tuân thủ ISO và QSR, kỹ năng tiên tiến, chi phí cạnh tranh và mạng lưới kết nối toàn cầu đã được thiết lập, bao gồm cả Viễn Đông.
Chúng tôi luôn nghĩ đến vạch đích của bạn. Chúng tôi đáp ứng kịp thời nhu cầu của bạn và có thể điều chỉnh việc lập kế hoạch và thực hiện một cách nhanh chóng để thích ứng với mọi thay đổi có thể phát sinh. Kiến thức của chúng tôi về các nhu cầu pháp lý và toàn bộ quá trình thương mại hóa giúp khách hàng tin tưởng rằng sản phẩm của họ sẽ ra mắt đúng thời hạn.

Tăng cường sở hữu trí tuệ và đạt được chuyên môn về công nghệ
Chúng tôi có thể giúp bạn củng cố danh mục sở hữu trí tuệ của mình hoặc tạo ra một ma trận nghệ thuật hiện có để xác định các cơ hội và điểm yếu. Kinh nghiệm trong ngành của chúng tôi cung cấp sự đánh giá kỹ lưỡng và chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ phân phối sản phẩm của công ty bạn trên tất cả các thị trường sản phẩm & thiết bị.
Ngoài ra, chúng tôi cung cấp
Kiểm soát thiết kế.
Theo dõi tài liệu liên quan đến tuân thủ
Hồ sơ quy định.
Tìm nguồn cung ứng các bộ phận và cụm lắp ráp trong nước và nước ngoài.
 
Nghiên cứu tình huống về thiết kế và phát triển sản phẩm&Thiết bị
Một thách thức trong ngành của chúng tôi là các công ty phải thuê ngoài để phát triển toàn bộ sản phẩm và thiết bị của họ. Tương tự như vậy, các công ty khởi nghiệp thường ghép lại một chuỗi cung ứng từng phần đầy rủi ro ngay từ đầu thiết kế.
Các công ty có thể chọn các sản phẩm và linh kiện thiết bị quan trọng từ những công ty cần tính khả thi hơn về mặt tài chính hoặc hoạt động để cung cấp các bộ phận một cách cạnh tranh trong dài hạn. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng mua sắm trong tương lai của công ty hoặc ảnh hưởng đến việc định giá công ty khi bán.
AnsixTech giúp khách hàng hợp lý hóa chuỗi cung ứng của họ ngay từ đầu.
Chọn từ một loạt các dịch vụ nội bộ
Thiết kế chuỗi cung ứng của bạn từ đầu với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và trình độ của AnsixTech.
Ngay từ đầu, việc hợp lý hóa Thiết kế Sản xuất và Chuỗi Cung ứng sẽ tránh được các vấn đề ngắn hạn và dài hạn.

Cung cấp dịch vụ thiết kế khuôn mẫu chuyên nghiệp

Thiết kế khuôn ép nhựa đòi hỏi phải phát triển một khuôn có các tính năng giống hệt với bộ phận bạn định sản xuất.
Tại AnsixTech, chúng tôi sử dụng công nghệ có độ chính xác cao để phát triển các khuôn mẫu có khả năng nắm bắt mọi chi tiết trong thiết kế bộ phận của bạn. Đội ngũ thiết kế giàu kinh nghiệm và kỹ sư thiết kế khuôn ép của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn trong suốt quá trình thiết kế khuôn. Điều này đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cấu trúc khuôn khả thi về mặt sản xuất nhưng cũng đáp ứng các yêu cầu thiết kế bộ phận của bạn. chúng tôi đảm bảo cho bạn trải nghiệm khách hàng thoải mái.
Khuôn mẫu chất lượng bắt đầu từ thiết kế xuất sắc
Hiệu suất của một công cụ phần lớn phụ thuộc vào sự hoàn thiện trong thiết kế của nó. Do đó, kinh nghiệm nhiều năm của các nhà thiết kế của chúng tôi là yếu tố quyết định đến chất lượng của công cụ AnsixTech.
Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khách hàng về tất cả các khía cạnh của chương trình để phát triển các khuôn mẫu được thiết kế tốt nhất, dễ bảo trì và sản xuất các thành phần nhựa có hiệu quả về mặt chi phí.
Đội ngũ thiết kế nội bộ lành nghề của chúng tôi có hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế dụng cụ tùy chỉnh. Chúng tôi cung cấp trọn gói thiết kế:
Nghiên cứu khả thi và đề xuất thiết kế
Mô phỏng điền đầy & phân tích Moldflow
Công cụ thiết kế 2D & 3D (CAD, Unigraphics,(NX) và các công cụ khác ...)
Nếu cần, các nhà thiết kế của chúng tôi có thể tham gia vào giai đoạn đầu của dự án, để hỗ trợ bạn trong quá trình phát triển bộ phận, nhằm tạo ra thiết kế dành riêng cho công cụ, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí của bạn.
Đội ngũ thiết kế có tay nghề cao
Tại AnsixTech, chúng tôi tự hào về chuyên môn của đội ngũ Văn phòng Thiết kế Khuôn mẫu có tay nghề cao, những người làm việc chặt chẽ với khách hàng để đảm bảo các quy trình thiết kế hiệu quả và suôn sẻ.
Đặc biệt chú ý đến việc xây dựng khuôn, các kênh làm mát và cơ chế chuyển động để đảm bảo các bộ phận có chất lượng cao nhất được phân phối từ khuôn của nó.
Tất cả các khuôn đều được thiết kế cẩn thận để tối đa hóa tuổi thọ sử dụng và dễ dàng bảo trì.
Quyền riêng tư và bảo mật
Đối với sản xuất, chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận bản vẽ thiết kế sản phẩm của bạn và cung cấp cho bạn lời khuyên kỹ thuật nếu cần thiết. Bạn có thể tự sửa đổi hoặc chúng tôi có thể giúp bạn cải thiện thiết kế. Tất cả những gì bạn phải làm là cho chúng tôi biết kích thước và chức năng của ứng dụng mà bạn mong muốn. Nếu bạn chỉ có mẫu, hãy gửi mẫu hoặc hình ảnh cho chúng tôi, chúng tôi có thể giúp bạn khôi phục bản vẽ, sau đó sử dụng in 3D để tạo nguyên mẫu để bạn đánh giá và cuối cùng sử dụng phương pháp ép phun để tạo ra sản phẩm nhựa.
Bạn không phải lo lắng rằng sản phẩm hoặc thiết kế của bạn bị rò rỉ hoặc bán. Chúng tôi là nhà sản xuất OEM&ODM và nhà sản xuất khuôn mẫu chuyên nghiệp; chúng tôi không bán sản phẩm. Chúng tôi chỉ tùy chỉnh sản phẩm cho khách hàng của chúng tôi. Tất nhiên, nếu bạn không yên tâm, chúng tôi cũng có thể ký thỏa thuận bảo mật.

Thiết kế dụng cụ ép nhựa

5lhu

Tại sao bạn cần thiết kế khuôn ép phun

6b7k

4 điều cần cân nhắc để có một thiết kế khuôn ép hoàn hảo

7eyl

Những thiết kế phù hợp với bạn

  • 8uli
  • Là nhà sản xuất có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành ép phun nhựa, AnsixTech biết rất rõ liệu thiết kế khuôn mẫu hay chi tiết nhựa có phù hợp với quy trình sản xuất hay không. Tại AnsixTech, chúng tôi kết hợp chức năng của sản phẩm và khả năng sản xuất để cung cấp cho bạn các sửa đổi về thiết kế sản phẩm, nhằm cung cấp các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn, tiết kiệm thời gian và tiền bạc của bạn.

Phân tích ban đầu

Cấu trúc sản phẩm đề cập đến các thành phần của sản phẩm và mối quan hệ giữa chúng. Thông qua việc phân tích cấu trúc sản phẩm, có thể hiểu được chức năng, hiệu suất và đặc điểm của sản phẩm và có thể đưa ra hướng dẫn cho việc thiết kế, sản xuất và bảo trì sản phẩm.
Phân tích cấu trúc sản phẩm có thể được thực hiện từ các khía cạnh sau:
Thành phần: Phân tích cấu trúc sản phẩm trước tiên yêu cầu xác định các thành phần của sản phẩm, tức là sản phẩm bao gồm những bộ phận hoặc mô-đun nào. Bằng cách tháo dỡ và phân hủy sản phẩm, có thể xác định được các thành phần khác nhau của sản phẩm.
Mối quan hệ thành phần: Phân tích cấu trúc sản phẩm cũng yêu cầu xác định mối quan hệ giữa các thành phần khác nhau. Điều này bao gồm các phương thức kết nối, mối quan hệ vị trí, mối quan hệ chuyển động, v.v. giữa các thành phần. Bằng cách phân tích mối quan hệ giữa các thành phần, chức năng và hiệu suất của sản phẩm có thể được xác định.
Phân tích chức năng: Phân tích cấu trúc sản phẩm cũng yêu cầu phân tích chức năng của sản phẩm. Tức là xác định chức năng chính, chức năng phụ của sản phẩm, cũng như sự đóng góp của từng thành phần vào chức năng. Thông qua phân tích chức năng, có thể xác định được các yêu cầu thiết kế và chỉ số hiệu suất của sản phẩm.
Phân tích hiệu suất: Phân tích cấu trúc sản phẩm cũng yêu cầu phân tích hiệu suất sản phẩm. Tức là xác định các chỉ số hoạt động chính của sản phẩm, chẳng hạn như độ bền, độ cứng, độ bền, v.v. Thông qua phân tích hiệu suất, có thể xác định được các yêu cầu thiết kế và quy trình sản xuất của sản phẩm.
Cấu trúc tổng thể: Cuối cùng, phân tích cấu trúc sản phẩm yêu cầu tích hợp nhiều thành phần khác nhau để tạo thành một cấu trúc sản phẩm hoàn chỉnh. Thông qua phân tích cấu trúc tổng thể, có thể đánh giá hiệu suất và độ tin cậy tổng thể của sản phẩm.
Thông qua việc phân tích cấu trúc sản phẩm, chúng tôi có thể hiểu được các thành phần, chức năng, hiệu suất và đặc điểm của sản phẩm, đồng thời đưa ra hướng dẫn cho việc thiết kế, sản xuất và bảo trì sản phẩm. Phân tích cấu trúc sản phẩm là một mắt xích quan trọng trong quá trình phát triển và sản xuất sản phẩm, có thể giúp các nhà thiết kế và kỹ sư hiểu rõ hơn và cải tiến sản phẩm.

10cpa

Phân tích dòng chảy khuôn

AnsixTech Tooling cung cấp dịch vụ Phân tích dòng khuôn để đảm bảo rằng các vấn đề cơ bản trong sản xuất được nêu rõ và phát hiện trong giai đoạn thiết kế dưới dạng hướng dẫn cải tiến thiết kế. Các chủ đề của báo cáo phân tích dòng khuôn thường bao gồm:
· Mô hình phân tích · Vật liệu · Hệ thống chạy · Hệ thống làm mát · Cài đặt quy trình · Mẫu điền, v.v.
Phân tích dòng chảy khuôn là phương pháp sử dụng công nghệ mô phỏng máy tính để phân tích và tối ưu hóa khuôn ép. Thông qua phân tích dòng chảy khuôn, các thông số chính như dòng chảy, làm đầy, làm mát và độ co ngót trong quá trình ép phun có thể được dự đoán và đánh giá để giúp các nhà thiết kế tối ưu hóa thiết kế khuôn và nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như hiệu quả sản xuất.
Các bước chính của phân tích dòng chảy khuôn bao gồm các khía cạnh sau:
Chuẩn bị mô hình: Đầu tiên, cần chuẩn bị mô hình ba chiều của khuôn phun. Hình dạng của khuôn có thể được vẽ bằng phần mềm CAD và được nhập vào phần mềm phân tích dòng khuôn để phân tích tiếp theo.
Lựa chọn vật liệu: Chọn mô hình vật liệu ép phun phù hợp dựa trên vật liệu được sử dụng trong quá trình ép phun thực tế. Các đặc tính của vật liệu ép phun có tác động quan trọng đến các quá trình như dòng chảy, làm đầy và làm mát, do đó việc lựa chọn chính xác mô hình vật liệu là chìa khóa để phân tích dòng chảy khuôn.
Chia lưới: Chia lưới mô hình khuôn và rời rạc hóa hình dạng của khuôn thành các đơn vị nhỏ. Độ chính xác và mật độ chia lưới có tác động quan trọng đến độ chính xác và hiệu quả tính toán của phân tích dòng khuôn.
Phân tích dòng chảy khuôn: Thực hiện phân tích dòng chảy khuôn để mô phỏng các thông số chính như dòng chảy, độ làm đầy, làm mát và độ co ngót trong quá trình ép phun. Thông qua phân tích dòng chảy khuôn, có thể dự đoán và đánh giá các khuyết tật và biến dạng trong quá trình ép phun, chẳng hạn như ảnh ngắn, bong bóng, cong vênh, v.v..
Phân tích và tối ưu hóa kết quả: Thực hiện phân tích và tối ưu hóa kết quả dựa trên kết quả phân tích dòng chảy khuôn. Dựa trên kết quả phân tích, các thông số như cấu trúc khuôn, hệ thống làm mát và vị trí vòi phun có thể được điều chỉnh để nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất.
Phân tích dòng chảy khuôn có thể giúp các nhà thiết kế hiểu rõ hơn về dòng chảy và hành vi làm đầy trong quá trình ép phun, dự đoán và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn, đồng thời cải thiện chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Thông qua phân tích dòng khuôn, số lần thử nghiệm khuôn và chi phí có thể giảm, chu kỳ phát triển sản phẩm có thể được rút ngắn, độ tin cậy và khả năng sản xuất của thiết kế có thể được cải thiện. Vì vậy, phân tích dòng chảy khuôn có giá trị ứng dụng quan trọng trong quá trình thiết kế và sản xuất khuôn ép.
sadasdsaw8u

Thiết kế cho sản xuất

AnsixTech thực hiện phân tích khả năng sản xuất trên từng dự án ép phun để tối ưu hóa thiết kế bộ phận, giảm thiểu chi phí dụng cụ và giảm thời gian tổng thể của dự án. Báo cáo phân tích chi tiết được người thiết kế chính, người chế tạo công cụ, kỹ sư ép phun và người quản lý dự án xem xét để đảm bảo thành phần được yêu cầu phù hợp cho việc ép phun.
Thiết kế khuôn là việc thiết kế khuôn phù hợp để sản xuất sản phẩm dựa trên yêu cầu của sản phẩm và bản vẽ thiết kế. Mục tiêu của thiết kế khuôn mẫu là đạt được sản phẩm chất lượng cao, hiệu quả cao và chi phí thấp.
Quá trình thiết kế khuôn bao gồm các bước sau:
Phân tích yêu cầu sản phẩm: Đầu tiên, bạn cần phân tích kỹ yêu cầu sản phẩm và bản vẽ thiết kế. Hiểu hình dạng, kích thước, chất liệu và các đặc tính khác của sản phẩm, cũng như các yêu cầu sản xuất và quy trình của sản phẩm.
Xác định loại khuôn: Xác định loại khuôn phù hợp dựa trên đặc tính sản phẩm và yêu cầu sản xuất. Các loại khuôn phổ biến bao gồm khuôn đúc, khuôn phun, khuôn dập, v.v. Các loại khuôn khác nhau có yêu cầu thiết kế và quy trình sản xuất khác nhau.
Thiết kế kết cấu khuôn: Thiết kế kết cấu khuôn theo hình dạng, kích thước của sản phẩm. Bao gồm khuôn trên, khuôn dưới, lõi khuôn, khoang khuôn và các bộ phận khác của khuôn. Thiết kế cấu trúc của khuôn cần xem xét hình dạng, kích thước, chất liệu và các yếu tố khác của sản phẩm, cũng như phương pháp đóng mở của khuôn, hệ thống làm mát, hệ thống xả, v.v.
Xác định vật liệu khuôn: Chọn vật liệu khuôn phù hợp theo yêu cầu của sản phẩm và điều kiện sử dụng của khuôn. Vật liệu khuôn thường được sử dụng bao gồm thép công cụ, thép hợp kim, v.v. Việc lựa chọn vật liệu khuôn cần xem xét độ bền, độ cứng, khả năng chống mài mòn và các đặc tính khác của vật liệu.
Thực hiện thiết kế chi tiết khuôn: Thực hiện thiết kế chi tiết khuôn theo thiết kế kết cấu của khuôn. Bao gồm kích thước, hình dạng, công nghệ xử lý, v.v. của các bộ phận khuôn. Thiết kế chi tiết của khuôn cần xem xét các yếu tố như khả năng lắp ráp và bảo trì của khuôn.
Chế tạo và gỡ lỗi khuôn: Sau khi hoàn thành việc thiết kế khuôn, việc chế tạo và gỡ lỗi khuôn cần được tiến hành. Sản xuất khuôn bao gồm thu mua nguyên liệu, xử lý, xử lý nhiệt và các quy trình khác. Gỡ lỗi khuôn bao gồm lắp ráp khuôn, điều chỉnh và kiểm tra để đảm bảo khuôn có thể hoạt động bình thường.
Thiết kế khuôn là một quá trình phức tạp đòi hỏi phải xem xét toàn diện các yêu cầu của sản phẩm, cấu trúc khuôn, vật liệu và các yếu tố khác. Thiết kế khuôn tốt có thể cải thiện chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất và giảm chi phí sản xuất. Vì vậy, thiết kế khuôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển và sản xuất sản phẩm.

mayf09

Sản xuất khuôn mẫu và sản xuất hàng loạt

Sản xuất khuôn mẫu là việc sản xuất khuôn mẫu phù hợp cho việc sản xuất sản phẩm thông qua các quy trình như gia công, lắp ráp dựa trên bản vẽ và yêu cầu thiết kế khuôn mẫu. Mục tiêu của sản xuất khuôn mẫu là đạt được chất lượng cao, độ chính xác cao và hiệu quả cao.
Các bước chính của sản xuất khuôn bao gồm các khía cạnh sau:
Chuẩn bị nguyên liệu: Lựa chọn vật liệu khuôn phù hợp theo yêu cầu thiết kế khuôn. Các vật liệu khuôn thường được sử dụng bao gồm thép công cụ, thép hợp kim, v.v. Chuẩn bị nguyên liệu bao gồm các quy trình như thu mua, cắt và gia công nguyên liệu.
Gia công, chế tạo: Sử dụng thiết bị gia công cơ khí để gia công khuôn theo bản vẽ thiết kế khuôn. Các kỹ thuật gia công bao gồm phay, khoan, tiện, v.v. Quá trình gia công đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ độ chính xác về kích thước và hình dạng để đảm bảo chất lượng và độ chính xác của khuôn.
Sản xuất các bộ phận: Khuôn thường bao gồm nhiều bộ phận và mỗi bộ phận cần được sản xuất. Sản xuất bộ phận bao gồm xử lý, xử lý nhiệt, xử lý bề mặt và các quy trình khác. Việc chế tạo từng bộ phận cần đảm bảo độ chính xác về kích thước, hình dạng để đảm bảo cho việc lắp ráp và hoạt động của khuôn.
Lắp ráp và gỡ lỗi: Sau khi hoàn thành việc sản xuất từng bộ phận, hãy lắp ráp và gỡ lỗi khuôn. Việc lắp ráp khuôn bao gồm việc lắp ráp, điều chỉnh và cố định các bộ phận. Trong quá trình gỡ lỗi, cần kiểm tra chuyển động và chức năng của khuôn để đảm bảo khuôn có thể hoạt động bình thường.
Sản xuất hàng loạt: Sau khi hoàn thành việc chế tạo và gỡ lỗi khuôn, sản phẩm có thể được sản xuất hàng loạt. Khuôn cho phép sản xuất số lượng lớn sản phẩm có cùng hình dạng và kích thước một cách nhanh chóng và chính xác. Việc sử dụng khuôn mẫu có thể nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm chi phí sản xuất.
Sản xuất khuôn và sản xuất hàng loạt là những quy trình phức tạp đòi hỏi phải xem xét toàn diện về thiết kế khuôn, vật liệu, công nghệ xử lý và các yếu tố khác. Việc sản xuất khuôn mẫu tốt có thể cải thiện chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất và giảm chi phí sản xuất. Vì vậy, chế tạo khuôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển và sản xuất sản phẩm.